Skip to main content

特別公佈

馮卓文醫生

馮卓文醫生

中大醫院職銜

兒科專科醫生

大學職銜

香港中文大學兒科學系名譽臨床助理教授

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國皇家兒科醫學院院員
  • 香港兒科醫學院兒科文憑(香港)
  • 英國皇家兒科醫學院兒科文憑(國際)
  • 香港兒科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(兒科)