Skip to main content

特別公佈

袁富林醫生

袁富林醫生

中大醫院職銜

家庭醫學專科醫生

大學職銜

 • 香港中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院名譽臨床助理教授
 • 香港大學李嘉誠醫學院家庭醫學及基層醫療學系名譽臨床助理教授

專業資格

 • 香港大學內外全科醫學士
 • 香港中文大學內科醫學文憑 
 • 愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑
 • 英國格拉斯哥皇家醫學院老人醫學文憑
 • 香港大學社區老年醫學深造文憑
 • 卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑
 • 香港家庭醫學學院院士
 • 澳洲皇家全科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士 (家庭醫學)