Skip to main content

鄰近住宿

帝逸酒店

地址:香港新界沙田源康街1號

 

香港沙田萬怡酒店

地址:香港新界沙田安平街 1 號

 

香港沙田凱悅酒店

地址: 香港新界沙田澤祥街 18 號

 

麗豪酒店

地址:香港新界沙田大涌橋路34-36號

 

帝都酒店

地址:香港新界沙田白鶴汀街8號