Skip to main content

邻近住宿

帝逸酒店

地址:香港新界沙田源康街1号

 

香港沙田万怡酒店

地址:香港新界沙田安平街 1 号

 

香港沙田凯悦酒店

地址: 香港新界沙田泽祥街 18 号

 

丽豪酒店

地址:香港新界沙田大涌桥路34-36号

 

帝都酒店

地址:香港新界沙田白鹤汀街8号