Skip to main content

設施

醫院設施 

香港中文大學醫院

香港中文大學醫院

地下低層(LG)大堂

地下低層(LG)大堂

地下大堂

地下大堂

園林景觀

園林景觀

四人房

四人房

二人房

二人房

一人房

一人房

靜逸廊

靜逸廊

普通科門診中心

急症醫學中心

專科門診中心

專科門診中心

內視鏡中心

內視鏡中心

復甦區

復甦區

放射影像及介入中心

放射影像及介入中心

放射影像及介入中心

放射影像及介入中心

運動醫學及康復中心

運動醫學及康復中心

護士站

護士站

藥劑部

藥劑部

入院登記處及繳費處

入院登記處及繳費處