Skip to main content
謝耀昌醫生

謝耀昌醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 臨床腫瘤科專科醫生

大學職銜

香港中文大學醫學院臨床腫瘤科臨床助理教授(名譽)

專業資格

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 皇家放射科學醫學院院士
  • 香港放射科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(放射科)