Skip to main content

2019 冠狀病毒病更新

謝耀昌醫生

謝耀昌醫生

中大醫院職銜

臨床腫瘤科專科醫生

專業資格

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 皇家放射科學醫學院院士
  • 香港放射科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(放射科)

其他
腫瘤科醫生