Skip to main content
張欣寧醫生

張欣寧醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生 
  • 內分泌及糖尿科專科醫生

大學職銜

香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系名譽臨床副教授

專業資格

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)
  • 英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士
  • 香港大學醫學博士
  • 香港中文大學公共衞生學深造文憑