Skip to main content
莊淑貞醫生

莊淑貞醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 遺傳學及基因組學專科(兒科)專科醫生

大學職銜

專業資格

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港中文大學醫學遺傳學理學碩士
  • 英國皇家兒科醫學院院員
  • 悉尼大學兒科文憑
  • 香港兒科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(兒科)