Skip to main content

特別公佈

李華醫生

李華醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 血液及血液腫瘤科專科醫生

大學職銜

香港中文大學醫學院腫瘤學系名譽臨床助理教授

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)