Skip to main content

特別公佈

司徒家浩醫生

司徒家浩醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 眼科專科醫生

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 香港中文大學理學碩士
  • 香港中文大學內科醫學文憑 
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
  • 香港眼科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(眼科)