Skip to main content
陳婉晴醫生

陳婉晴醫生

專業資格

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 卡迪夫大學實用皮膚學碩士
  • 卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑
  • 香港中文大學內科醫學文憑
  • 澳洲皇家全科醫學院院士
  • 香港家庭醫學學院院士