Skip to main content
李大拔醫生

李大拔醫生

中大醫院職銜

 • 顧問醫生
 • 家庭醫學專科醫生

專業資格

 • 英國倫敦大學內外全科醫學士
 • 香港中文大學公共衛生碩士 
 • 香港中文大學醫學博士
 • 澳洲皇家全科醫學院院士
 • 英國皇家內科醫學院公共衛生科院士
 • 英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士
 • 愛爾蘭皇家內科醫學院榮授院士
 • 香港醫學專科學院院士(家庭醫學)
 • 愛爾蘭皇家醫學院兒科文憑