Skip to main content

2019 冠狀病毒病更新

李大拔醫生

李大拔醫生

中大醫院職銜

家庭醫學專科醫生
 

專業資格

  • 英國倫敦大學內外全科醫學士
  • 香港中文大學公共衛生碩士 
  • 香港中文大學醫學博士
  • 澳洲皇家全科醫學院院士
  • 英國皇家內科醫學院公共衛生科院士
  • 英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士
  • 愛爾蘭皇家內科醫學院榮授院士
  • 香港醫學專科學院院士(家庭醫學)
  • 愛爾蘭皇家醫學院兒科文憑