Skip to main content
徐倩蕊醫生

徐倩蕊醫生

中大醫院職銜

  • 麻醉科主任
  • 麻醉科專科醫生

 

大學職銜

  • 香港中文大學醫學院麻醉及深切治療學系麻醉及深切治療學專業應用副教授(禮任)

專業資格

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港中文大學醫療管理學理學碩士
  • 澳洲及紐西蘭麻醉科醫學院院士
  • 香港麻醉科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(麻醉科)