Skip to main content
李聲濤醫生

李聲濤醫生

中大醫院職銜

  • 內科主任
  • 呼吸系統科專科醫生

 

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港麻醉科醫學院危重病學院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)
  • 香港醫學專科學院院士(麻醉科)
  • 澳洲及紐西蘭深切治療科學院院士

其他
呼吸系統科醫生