Skip to main content

訪問

手術、住院明碼實價有預算!中大醫院「定價收費」安心包

134月 2024| 馮康醫生

手術、住院明碼實價有預算!中大醫院「定價收費」安心包

香港01

了解更多
重設
世界肥胖日2024丨BMI正常也可能有隱性肥胖 專科醫生:腰圍超標成高危族!

2024年3月4日| 黃健鴻醫生

世界肥胖日2024丨BMI正常也可能有隱性肥胖 專科醫生:腰圍超標成高危族!

Yahoo新聞

體重管理方法多 手術縮胃唔會餓

2024年2月16日| 黃健鴻醫生

體重管理方法多 手術縮胃唔會餓

am730

精靈一點:體重管理

2023年4月5日| 黃健鴻醫生

精靈一點:體重管理

香港電台

【TOPick診症室】拆解徵狀「火燒心」或患胃酸倒流 嚴重患者或須接受手術治療

2022年10月10日| 黃健鴻醫生

【TOPick診症室】拆解徵狀「火燒心」或患胃酸倒流 嚴重患者或須接受手術治療

TOPick

【TOPick診症室】胃潰瘍或是胃癌 大便變黑要留意 拆解胃潰瘍徵狀治療法

2022年10月3日| 黃健鴻醫生

【TOPick診症室】胃潰瘍或是胃癌 大便變黑要留意 拆解胃潰瘍徵狀治療法

TOPick

【健康快訊】胃癌手術前後要禁食?充足營養助術後康復

2022年8月16日| 黃健鴻醫生

【健康快訊】胃癌手術前後要禁食?充足營養助術後康復

AM730

戒煙酒藥止甜癮 摺胃免開刀 醫學瘦身新招 踢走頑固肥胖

2022年7月11日| 黃健鴻醫生

戒煙酒藥止甜癮 摺胃免開刀 醫學瘦身新招 踢走頑固肥胖

明報

知多啲:新一代減肥胃水球 容易吞自動排出

2022年7月11日| 黃健鴻醫生

知多啲:新一代減肥胃水球 容易吞自動排出

明報

【健康放題】吞粒膠囊落胃注水,就可以減到肥?

2021年12月9日| 黃健鴻醫生

【健康放題】吞粒膠囊落胃注水,就可以減到肥?

U Magazine