Skip to main content

2019 冠狀病毒病更新

劉玉麟醫生

劉玉麟醫生

中大醫院職銜

腦神經科專科醫生

大學職銜

  • 香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系名譽臨床副教授

 

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)

其他
腦神經科醫生