Skip to main content

特別公佈

馮以文醫生

馮以文醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 心臟科專科醫生

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國劍橋大學哲學博士
  • 美國內科醫學委員會文憑
  • 美國內科醫學委員會文憑(心血管病)
  • 美國心臟科學院院士