Skip to main content
何展雄醫生

何展雄醫生

中大醫院職銜

骨科專科醫生

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院骨科院士
  • 香港骨科醫學院院士
  • 香港骨科醫學院院士 (復康科)
  • 香港醫學專科學院院士(骨科)