Skip to main content

2019 冠狀病毒病更新

許祖紳醫生

許祖紳醫生

中大醫院職銜

腸胃肝臟科專科醫生

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)