Skip to main content
香子翎醫生

香子翎醫生

大學職銜

香港中文大學醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院名譽臨床專業顧問

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港中文大學公共衛生碩士