Skip to main content

2019 冠狀病毒病更新

周啟東醫生

周啟東醫生

中大醫院職銜

兒科專科醫生

專業資格

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 新加坡國立大學兒科醫學碩士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑
  • 香港兒科醫學院院士
  • 英國皇家兒科醫學院榮授院士
  • 香港醫學專科學院院士(兒科)