Skip to main content

特別公佈

周啟東醫生

周啟東醫生

中大醫院職銜

兒科專科醫生

大學職銜

香港中文大學醫學院兒科學系兒童心臟科專業應用教授(禮任)

專業資格

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 新加坡國立大學兒科醫學碩士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑
  • 香港兒科醫學院院士
  • 英國皇家兒科醫學院榮授院士
  • 香港醫學專科學院院士(兒科)