Skip to main content

特別公佈

梁廷勳醫生

梁廷勳醫生

中大醫院職銜

兒科專科醫生

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 香港中文大學醫學博士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 英國皇家兒科醫學院榮授院士
  • 香港兒科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(兒科)