Skip to main content

特別公佈

梁淑芳醫生

梁淑芳醫生

中大醫院職銜

兒科專科醫生

大學職銜

香港中文大學醫學院兒科學系名譽臨床副教授

專業資格

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港中文大學醫學博士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士 (兒科)
  • 香港兒科醫學院院士
  • 英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士