Skip to main content
張錦流醫生

張錦流醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 兒科專科醫生

大學職銜

香港中文大學醫學院兒科學系名譽臨床副教授

專業資格

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 英國格拉斯哥皇家內外科醫學院兒科文憑
  • 愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑
  • 香港兒科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(兒科)
  • 英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士
  • 英國皇家兒科醫學院榮授院士