Skip to main content
鍾汶欣醫生

鍾汶欣醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 婦產科專科醫生

大學職銜

香港中文大學醫學院婦產科學系名譽臨床助理教授

專業資格

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港中文大學內科醫學文憑
  • 英國皇家婦產科醫學院院士
  • 香港婦產科學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(婦產科)
  • 香港婦產科學院母胎醫學分科認可證書