Skip to main content
鄭敏樂醫生

鄭敏樂醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 外科專科醫生

專業資格

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 新南威爾斯大學衞生管理碩士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(外科)