Skip to main content

特別公佈

金雅桃教授

金雅桃教授

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 放射科專科醫生

專業資格

  • 英國錫菲爾大學內外全科醫學士
  • 香港中文大學醫學博士
  • 英國倫敦皇家內科醫學院院士
  • 皇家放射科醫學院院士
  • 香港放射科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(放射科)