Skip to main content

李醫生

李嘉樂醫生

中大醫院職銜

  • 放射科主任
  • 放射科專科醫生

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 皇家放射科醫學院院士
  • 香港放射科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(放射科)