Skip to main content
劉錦偉先生

劉錦偉先生

中大醫院職銜

註冊物理治療師

專業資格

  • 註冊物理治療師
  • 香港理工學院物理治療學專業文憑
  • 香港理工大學脊椎關節舒整治療學進修證書
  • 香港大學中醫全科學士
  • 香港中文大學針灸學理學碩士
  • 中醫癌症治療專業文憑