Skip to main content
陳英權醫生

陳英權醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 耳鼻喉科專科醫生

專業資格

  • 香港醫務委員會執照(英國倫敦大學內外全科醫學士)
  • 美國耳鼻喉科醫學委員會文憑
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院耳鼻喉科院士
  • 香港耳鼻喉科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(耳鼻喉科)