Skip to main content
何雅兒醫生

何雅兒醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生 
  • 耳鼻喉科專科醫生

大學職銜

香港中文大學醫學院耳鼻咽喉 – 頭頸外科學系耳鼻咽喉 – 頭頸外科學專業應用副教授(禮任)

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 香港外科醫學院院士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 香港耳鼻喉科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(耳鼻喉科)
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院耳鼻喉科院士