Skip to main content
唐志輝教授

唐志輝教授

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 耳鼻喉科專科醫生

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 香港中文大學醫學博士
  • 香港中文大學流行病學與應用統計學文憑
  • 愛爾蘭皇家內外科醫學院耳鼻喉科文憑
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港耳鼻喉科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士 (耳鼻喉科)