Skip to main content

2019 冠狀病毒病更新

唐志輝醫生

唐志輝醫生

中大醫院職銜

耳鼻喉科專科醫生

大學職銜

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 香港中文大學醫學博士
  • 香港中文大學流行病學與應用統計學文憑
  • 愛爾蘭皇家內外科醫學院耳鼻喉科文憑
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港耳鼻喉科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士 (耳鼻喉科)