Skip to main content
洪之韻醫生

洪之韻醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 兒科專科醫生

大學職銜

  • 香港中文大學醫學院兒科學系名譽臨床副教授
  • 香港中文大學醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院名譽臨床副教授

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國皇家兒科醫學院院員
  • 香港兒科醫學院兒科文憑(香港)
  • 英國皇家兒科醫學院兒科文憑(國際)
  • 香港醫學專科學院院士(兒科)
  • 香港兒科醫學院院士