Skip to main content

特別公佈

趙家鋒醫生

趙家鋒醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 泌尿外科專科醫生

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 鹿特丹伊拉斯姆斯大學哲學博士
  • 香港外科醫學院院士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院泌尿科院士
  • 香港醫學專科學院院士(外科)